Propozice


finále Poháru AŠSK ČR
ve florbale středních škol

Kategorie  V. – dívky a chlapciRepublikové finále se koná pod patronací ředitele krajského úřadu ing. Jiřího Crhy

A. Všeobecná ustanovení:

1. Adresa sportovní kanceláře:       
SPŠ Jedovnice, Na Větřáku 463,
679 06 Jedovnice
Josef Jalový    
Tel: 724 232 728
Fax: 516 442 819
E – mail: J.Jalovy@spsjed.cz

2. Pořadatel:                
Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při SPŠ Jedovnice

3. Termín konání:           
pátek 9. 3. 2007 – neděle 11. 3. 2007

4. Místo konání:           
Sportovní hala SPŠ Jedovnice

5. Ůčastníci:       
Vítězové kvalifikačních kol A,B,C,D,E přihlášeni KR AŠSK ČR. Pořadatel. Družstva jsou    maximálně patnáctičlenná a každé družstvo vedou dva vedoucí.

6. Kategorie:   
V. kategorie – studenti
- 1.-4. ročník SŠ (1991;1990;1989;1988;1987)
- kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
- tercie až sexta šestiletých gymnázií
V kategorii mohou startovat:
a) žáci příslušného ročníku
b) žáci výše uvedeného roku narození přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně!

7. Organizační výbor:
Ředitel soutěže    Josef Jalový
Sportovní ředitel    Mgr. Roman Gregor
Hospodář    Mgr. Bohumil Hlaváček
                      Naďa Prokůpková, AŠSK ČR
Ubytování    Petr Stehlík
Strava Jana Bezděková
Zdravotní služba MUDr. Ivo Procházka
Rozhodčí Jiří Obalil

8.Čestné předsednictvo:   
Ing. Ladislav Gajda    ředitel SPŠ
Ing. Jiří Crha    ředitel Krajského úřadu
Vlastimil Sehnal    senátor
Dr. Ladislav Petera, CSc.    metodik AŠSK ČR
Mgr. Zdeněk Jadvidžák    krajská rada AŠSK JIM
Ing. Jaroslav Šíbl    starosta obce Jedovnice
Ing. Alois Kunc    předseda svazu obcí Mor. Kr.
Ing. Veronika Mikusová    zástupce CitiBank
Václav Šebela, DiS.    zástupce CitiBank

9. Přihlášky:   
Do 23.2.2007 na adresu sportovní kanceláře přihláška musí obsahovat potvrzení KR AŠSK, přesný název školy (bez zkratek) PSČ, registrační číslo klubu, kontakt na vedoucího. V případě neúčasti družstva je nutné písemně nebo e-mailem vyrozumět pořadatele nejpozději do 5. března 2007.

10. Startovné:   
Členové AŠSK ČR startovné neplatí, nečlenové platí startovné ve výši 100,- Kč /hráče, hráčku  při prezenci.

11. Prezence:   
Pátek 9.3.2007 do 13:00 v kanceláři sportovní haly SPŠ Jedovnice. Vedoucí družstva předloží originál soupisky potvrzenou ředitelem školy, doklad totožnosti závodníků (OP) . V případě, že dojde ke změně soupisky do zahájení finále, předloží vedoucí družstva novou, řádně potvrzenou soupisku ředitelem školy nebo potvrzení, že jmenovaný sportovec je žákem příslušné školy.

12. Finanční zabezpečení:   
Všichni účastníci startují na vlastní náklady. Pořadatelem není hrazeno ubytování , stravování ani jízdné.

13. Ubytování a stravování:
Hráči a vedoucí budou ubytováni
a) domov mládeže SPŠ Jedovnice
b) penzion Riviera Jedovnice (asi 300 m od SPŠ Jedovnice)
V obou případech bude možnost se ubytovat od 9:00 hod 9.3.2007
Pokoje budou předávány vedoucím ubytování
Každé družstvo složí zálohu 1000,- Kč na případné vzniklé škody. Kauce bude vrácena při odjezdu.
Stravování je pro všechny zajištěno v jídelně SPŠ Jedovnice.
Strava začíná večeří 9.3. a končí 11.3. obědem.


B. Technická ustanovení

14. Podmínky účasti:    
Soutěž je řízena všeobecnými podmínkami AŠSK. V družstvech mohou startovat pouze žáci příslušné školy, kteří jsou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy a krajskou radou AŠSK. Dále mohou startovat pouze žáci gymnázií splňující článek 11 všeobecných podmínek pro účast na soutěžích AŠSK /Veřejně prospěšné programy AŠSK, str. 33/. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva. Žáci nejsou pojištěni proti úrazu a případným ztrátám. VV AŠSK ČR doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění.

15. Materiální zabezpečení:   
Každé družstvo má 2 sady dresů s čísly.

16. Technická porada:                       
V pátek 9.3.2007 v 18.30 hod v kanceláři RF, SPŠ Jedovnice. Při technické poradě obdrží vedoucí družstev konkrétní harmonograf RF. Účast vedoucích na poradě je povinná.

17. Rozhodčí:    
Zajišťuje a deleguje ČFbU

18. Soutěžní komise:   
 1. Sportovní ředitel Mgr. Roman Gregor
 2. Garant sportu AŠSK ČR Mgr. Bohumil Hlaváček
 3. Hlavní rozhodčí Jiří Obalil
 4. Zástupce družstev dívek
 5. Zástupce družstev chlapců
    zástupci 4.a 5. budou zvoleni na technickém poradě

19. Protesty:
S vkladem 300 Kč nejpozději 10 minut po skončení utkání sportovnímu řediteli.V případě zamítnutí vklad propadá.Řeší sportovní komise.

20. Startují:   
Vítězové kvalifikačních skupin příslušné věkové kategorie a družstva pořadatele.

21. Pravidla:   
Hraje se dle platných pravidel ČFbU a dle manuálu AŠSK.

22. Systém soutěží:   
Družstva jsou nasazena do skupin dle manuálu bod 21.2 strana 41 takto:
   
Skupina A   
A1, E1, C1

Skupina B
B1, D1, Pořadatel
   
O pořadí ve skupině rozhoduje:
1.    Počet bodů
2.    Vzájemný zápas
3.    Podíl skóre
4.    Rozdíl skóre
5.    Větší počet vstřelených branek
6.    Los

Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Dále se pokračuje:

a)    třetí družstva se utkají o 5. místo
b)    první a druhá družstva sehrají křížem semifinále
c)    poražená družstva ze semifinále se utkají o 3.místo
d)    vítězná družstva ze semifinále se utkají 1.místo

Hrací doba je 3 x 10 minut hrubého času, poslední 2 minuty utkání čistý čas.

23. Ceny:   
První 3 družstva v každé kategorii obdrží medaile a poháry AŠSK ČR. Nejlepší hráč, střelec a brankář v každé kategorii obdrží věcné ceny od pořadatele. Vítěz RF má právo postupu na soutěž ISF (hraje se 3. – 10.května 2007 v Brně) start je povolen hráčům s věkovou hranicí dle Výkonného výboru ISF 17 let a mladší (platí rok narození).Podrobnosti k případné účasti budou sděleny na poradě vedoucích.


24. Upozornění:   
Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž.


Mgr. Bohumil Hlaváček                              
Garant sportu AŠSK ČR                              

Josef Jalový
ředitel soutěže
.
Copyright © 2007 mcr.azweb.cz | All rights reserved | Created by Gals & Jack-T
| Jste . návštěvník